Je bezpečné kombinovat cefdinir a alkohol?

Cefdinir je antibiotikum užívané k léčbě některých typů bakteriálních infekcí. Je klasifikován jako cefalosporinové antibiotikum, které působí proti velké řadě bakterií, které zabíjí narušením konstrukce buněčných stěn. Stejně jako u mnoha léků může dojít k určitým interakcím, ke kterým dochází při míchání cefdininu a alkoholu. Tyto interakce nejsou obvykle život ohrožující, ale mohou být nepohodlné a možná nebezpečné, takže tato kombinace by neměla být považována za bezpečné.

Toto antibiotikum může způsobit řadu vedlejších účinků, z nichž mnohé mohou být exacerbovány alkoholem. Ospalost a závratě mohou nastat u některých lidí po užívání tohoto léku a kombinace cefdininu a alkoholu, který je také depresivní, obvykle tento účinek zvýší. Pacienti, kteří je kombinují, by měli být obzvlášť opatrní v situacích vyžadujících koncentraci nebo ostré motorické dovednosti.

U některých pacientů, kteří užívají tento lék, mohou nastat gastrointestinální (GI) nežádoucí účinky, jako je nevolnost, zvracení a žaludeční nevolnost. Takové nežádoucí účinky mohou být způsobeny citlivostí na cefalosporinová antibiotika. Buňky v tkáni GI se replikují a rychle se rozdělí, jako jsou bakterie, a mohou být do určité míry ovlivněny působením tohoto léčiva. Alkohol může dráždit GI trakt a způsobit uvolnění žaludeční kyseliny, což způsobí podobné GI účinky. Proto míchání cefdininu s alkoholem má tendenci zvyšovat stres GI způsobený tímto lékem.

Ve vzácných případech závažných nežádoucích účinků cefdininu obvykle alkohol zpřísňuje příznaky. Tyto nežádoucí účinky zahrnují potíže s močením, horečkou, bolestmi žaludku a alergickými reakcemi. Lékaři by měli být informováni o tom, zda se tyto příznaky vyskytnou, a to iv případě, že alkohol nebyl spotřebován, protože mohou indikovat závažné zdravotní potíže.

Některé cefalosporinové antibiotika narušují metabolismus nebo poruchu alkoholu v játrech. Tento proces může vést k extrémně nepohodlné nevolnosti, propláchnutí a zvracení. Tato léčiva není obecně jedním z cefalosporinových antibiotik, které vedou k této reakci, avšak u některých jedinců je malá možnost, že se tyto příznaky vyskytnou, pokud se kombinuje cefdinir a alkohol.

Antibiotika někdy nemohou plnit svou roli v boji proti bakteriím i v přítomnosti alkoholu. Pití alkoholu může způsobit změny v tom, jak antibiotika jsou metabolizována, což ohrožuje jejich účinnost. Aby se zajistilo, že se tento lék úplně zbaví bakteriální infekce, je třeba se vyvarovat kombinace cefdininu a alkoholu. Existuje malá možnost, že bakterie budou mít čas na to, aby se staly rezistentními vůči tomuto léku, pokud je jeho účinnost snížena alkoholem, což způsobí, že infekce trvají déle, než obvykle, nebo způsobují další škodlivé účinky.