Jak si vybrat ten nejlepší test na léky?

Testování léků bez předpisu může být použito různými spotřebiteli, od dotčeného rodiče k zaměstnavateli. Výběr správného testu může být obtížný, pokud si nejste zcela jisti metodami detekce používanými pro různé typy testů nebo látky, které mohou detekovat. Jakmile se seznámíte s oběma schopnostmi testu a identifikujete své specifické testovací potřeby, budete si moci zvolit nejlepší test.

Testy léků bez předpisu lze nalézt ve čtyřech základních odrůdách. Každý z nich funguje testováním jedné ze dvou tělních tekutin – moči nebo slin – nebo vzorku vlasů pro přítomnost zbylých chemikálií, která zůstala po použití drogy. Mohou být také zakoupeny testy, které se opírají o analýzu dechu s cílem určit nedávné použití látky.

Možná nejběžnější typ drogového testu na trhu, močový test se opírá o stopové množství léků, které tělo nedokáže úplně zpracovat a které se vyloučí močí. Testy moči jsou ideální pro domácí použití, zvláště když rodič chce vědět, zda dítě používá nelegální látky, protože poskytují téměř okamžité výsledky bez nutnosti laboratorní analýzy od třetích stran. Naopak, výsledky močového testu mohou být poměrně snadno překrucovány manipulací s vlastním vzorkem moči, což je důležité pro osobu, která podává test, aby přijala náležitá opatření, aby se zabránilo manipulaci se vzorky. Pokud je příliš mnoho upozornění, že bude podáván test moči, existují také kroky, které může jednotlivec učinit, aby pomohl urychlit odstranění stopových prvků z těla nebo je jednoduše maskovat.

Testování slin je stále zcela novým konceptem pro trh s léky na trhu, který se nekončí, nicméně se ukazuje, že se rychle zvyšuje v popularitě. Testy na slinách fungují nejlépe, pokud existuje podezření na nedávné užívání drog, především kvůli jejich omezenému časovému rozpoznání. Na druhou stranu jsou mnohem snadněji podávané než test moči a nabízejí stejné okamžité výsledky. Testy na slinách jsou velmi výhodné vzhledem k obtížím, které mohou potenciálně ovlivnit výsledky za účelem poskytnutí falešného negativního čtení. Přesnost testu je však omezena konkrétním léčivým přípravkem, který byl testován, stejně jako to, jak nedávno av jakém množství bylo léčivo použito.

Test vlasů je nejpřesnějším typem volně prodejného testu na drogy, ale také nejvíce časově náročné, pokud jde o dodané výsledky. Vzhledem k tomu, že odebraný vzorek vlasů vyžaduje odbornou laboratorní analýzu, aby správně zjistila potenciální využití drogy, vyžaduje, aby byl vzorek odeslán do externího zařízení pro testování. Samotný proces může trvat dny nebo dokonce týdny, v závislosti na umístění zařízení a požadované úrovni testování. Test vlasů ve srovnání s jinými zkušebními metodami umožňuje potenciální detekci nejširšího rozsahu nezákonných látek a současně je schopen odhalit dlouhodobé použití, což je ideální při podezření na dlouhodobé užívání drog.

Konečný typ volně prodejné lékové formy je navržen speciálně pro detekci nedávné konzumace alkoholu. Analýzou obsahu alkoholu v dechu člověka může tento typ testu zjistit, zda byl alkohol nedávno spotřebován av některých případech i přibližné množství. Zatímco mnozí lidé nemusejí považovat alkohol za drogu, nezletilost a pití na pracovišti, jsou některé situace, které by mohly být potřeba zkoušet. Tento konkrétní test on-the-counter drog je zjevně omezen skutečností, že je určen pouze k detekci konzumace alkoholu, k níž došlo v průběhu posledních několika hodin.