Jak mohu zvýšit společnou flexibilitu?

Flexibilita spoje znamená, jak dobře můžete pohybovat klouby přes jejich normální rozsah pohybu. Ohebnější klouby jsou, tím snadněji se obvykle pohybují. Obecně lze zvýšit společnou flexibilitu tím, že provedete různé cviky protahování. Někteří lidé mohou také nalézt společné doplňky užitečné pro zvýšení flexibility.

Existuje celá řada cvičení, které lze použít k zvýšení flexibility. Před provedením kteréhokoli z těchto úseků se obvykle doporučuje období zahřívání, které pomůže snížit zranění. Zahřívací cvičení mohou zahrnovat jemné přemísťování kloubů v kruzích nebo provádět lehkou aktivitu, například chůzi. Jakmile má tělo několik minut na zahřátí a svaly a šlachy se cítí úzkostlivě, je zpravidla v pořádku začít roztahovat cvičení.

Pro zlepšení flexibility kloubů se často doporučují rozsahy pohybu. Rozsah pohybu v podstatě odkazuje na to, jak daleko se můžete pohybovat v kloubech, takže pohybová cvičení obecně zahrnuje pohyb vašich kloubů ve všech směrech, které se běžně pohybují. S každým protažením se svaly a šlachy, které podporují kloub, prodlužují, což obvykle dovoluje kloubu pohybovat se trochu dále. Toto prodlužování se často projevuje jako nepatrná těsnost nebo pálení ve svalech.

Přesné úseky obvykle závisí na pracovním spáru. Například řada pohybových cvičení kolenního kloubu může zahrnovat ohnutí kolen zpět směrem k zadní části stehna co nejvíce a držení tam a pak ji prodlužovat dopředu, aby bylo v souladu se stehnou. Úsek na rameno by mohl zahrnovat držení paže ven na výšku ramen a otáčení ramena nahoru, pak směrem k zadní straně, potom dolů a pak směrem dopředu k vyplnění celého kruhu.

Většina pohyblivých úseků by měla být udržována přibližně 30 sekund. Měli byste se snažit udržet svaly a klouby stále, aniž byste odrazili, abyste zabránili zranění. Mnozí odborníci doporučují, aby se protáhli až do okamžiku, kdy můžete cítit nepatrnou těsnost ve svalech, ale nikdy do té míry, ve které to skutečně bolí. Budete pravděpodobně schopni pokračovat trochu dále pokaždé, když začnete zvyšovat společnou flexibilitu.

Kromě protahování mohou někteří lidé používat doplňky, které pomohou zlepšit společnou flexibilitu. Glukosamin a chondroitin jsou některé z nejčastěji používaných kloubních doplňků. Některé studie ukázaly, že užívání těchto doplňků může pomoci zmírnit bolesti kloubů a tuhost spojenou s určitými stavy, jako je osteoartróza. Vzhledem k tomu, že kloub se stává méně bolestivým a ztuhlým, může se zlepšit flexibilita.

Ať už se snaží zlepšit společnou flexibilitu prostřednictvím protahování nebo používání doplňků, doporučuje se nejdříve zkontrolovat u svého poskytovatele zdravotní péče. V některých případech může být ztuhlost kloubů znamením závažnějšího problému, který by měl poskytovatel zdravotní péče zacházet. Mluvit se svým poskytovatelem zdravotní péče může být také užitečné při určování nejlepších cvičení nebo doplňků pro vaši situaci.