Jak mohu použít amoxicilin pro zubní absces?

Amoxicilin je předepisován v různých formách – jako kapsle, kapalné suspenze nebo injekce – pro léčbu infekcí abscesu zubů. Léčivý amoxicilin pochází z penicilinu, což je silné antibiotikum pro léčbu bakteriálních infekcí. Pouze vyškolení lékaři mohou předepsat amoxicilin pro zubní absces. Léčba se obvykle provádí po několik dní v pravidelných intervalech a při dávkách odpovídajících hmotnosti pacienta.

Absces zubu je bakteriální infekce zubních zkumavek. Zubní kaz může snadno způsobit vznik abscesu, což zaručuje okamžité kolo amoxicilinu. Umožnění infekce přetrvávat bez antibiotické intervence může vést k vážným zdravotním problémům, jako jsou infekce přilehlých kostních struktur.

Amoxicilin dobře funguje s konstantní úrovní antibiotik v lidském těle. Lékaři obvykle vyžadují od pacienta, aby užíval antibiotikum nepřetržitě, například každých 12 hodin, po několik dní. Závažné infekce vyžadují vyšší dávky léku v časnějších časových intervalech, například po 7 až 10 dnech, na základě lékařské diagnózy. Méně závažná onemocnění mohou vyžadovat pouze několik dní užívání drog.

Dávka dávky je také založena na hmotnosti pacienta. Délka léčby amoxicilinem a léková síla musí odpovídat velikosti pacienta, od kojenců až po dospělé s nadváhou. Dospělí mohou obvykle užívat orální formu amoxicilinu pro absces zubů, ale dítě nebo malé dítě může vyžadovat injekci nebo žvýkací tabletovou formu léku.

Někteří pacienti mohou zapomenout, že užívají amoxicilin pro zubní absces. Jakmile si pacient vzpomene na zapomenutou dávku, lékaři navrhují, aby byl co nejdříve přijat. V případech, kdy se pacient blíží k dalšímu dávkovacímu času, musí být vynechaná dávka vynechána. Nadměrné množství amoxicilinu v těle může způsobit nepříjemné vedlejší účinky, jako je nauzea.

Předepisování amoxicilinu může pacientovi před ukončením léčby cítit mnohem lépe. Absces zubu může přestat bobtnat a vizuálně vypadat normálně. Dokonce i když se mohou cítit lépe, pacienti by měli dokončit předepsaný amoxicilin, pokud není lékařem jinak určen. Infekční bakterie mohou být stále aktivní v oblasti abscesu. Dokončení řady antibiotických léků zajistí zničení všech bakteriálních buněk, což zabrání opakování onemocnění.

Pacienti, kteří mají alergické reakce na penicilin nebo léky odvozené od penicilinu, by měli oznamovat lékaři, než začnou užívat amoxicilin pro absces zubů. K závažným účinkům může dojít z alergické reakce vyvolané léky, jako je zvracení nebo sušení. Lékař může nalézt alternativní lék, který není penicilinem, pro léčbu bakteriální infekce.